Integritetspolicy

Skyddet för dina personuppgifter är viktigt för Fritids Metropolen AB. I integritetspolicyn kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har beträffande personuppgifter.
 
PERSONUPPGIFTSANSVARIG:
Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är:
Fritids Metropolen AB, 556734-9021, Degernäs 265, 905 80 Umeå
 
VILKA UPPGIFTER SAMLAR VI IN, OCH VARIFRÅN?
När du är i kontakt med oss (t.ex. vid köp, offert, ifyllande av formulär eller besök på websidan) samlar vi in personuppgifter om dig. De uppgifter vi samlar in är namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer, köp-, order- och användningshistorik, IP-adress samt information som du lämnar till vår kundtjänst. Din adress samlar vi in från folkbokföringsregistret alternativt fyller du i den själv på vår websida.
 
DÄRFÖR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER:
Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål och med stöd av följande lagliga grunder:
 
KÖP:
Vi behandlar personuppgifter för hantering av beställningar, orders samt för att skicka meddelanden om leveransstatus.
Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla vårt avtal med dig.
 
KUNDTJÄNSTÄRENDEN:
Vi behandlar personuppgifter för att hantera kundtjänstärenden som t.ex. frågor, reklamationer och garantiärenden.
Behandlingen sker för att kunna hjälpa dig med dina kundtjänstärenden vilket är vårt berättigade intresse, samt för att uppfylla skyldighet i lag vid reklamationer och garantiärenden.
 
MARKNADSFÖRING:
Vi behandlar personuppgifter för att skicka erbjudanden och marknadsföring via e-post, post och SMS. Behandlingen sker med ditt medgivande för direktmarknadsföring eller för vårt berättigade intresse att skicka direktmarknadsföring.
 
TÄVLINGAR:
Vi behandlar personuppgifter för att kunna genomföra deltagande i tävlingar som vi anordnar.
Behandlingen sker för vårt berättigade intresse att administrera tävlingar som personer deltar i.
 
FÖRBÄTTRING OCH UTVECKLING:
Vi behandlar personuppgifter för att kunna förbättra och utveckla vår service, våra produkter och våra tekniska system.
Behandlingen sker för vårt berättigade intresse att kunna uppdatera, förbättra och utveckla service, produkter och tekniska system.
 
FULLGÖRANDE AV SKYLDIGHETER ENLIGT LAG:
Vi behandlar personuppgifter för att kunna efterleva gällande lagar, t.ex. lagar om bokföring, skatt eller produktsäkerhet.
Behandlingen sker för att fullgöra skyldighet enligt lag. Förhindrande av missbruk och brott Vi behandlar personuppgifter för att förhindra missbruk av våra tjänster och för att förhindra brott, t.ex. bedrägeri. Behandlingen sker för vårt berättigade intresse att förhindra och förebygga missbruk och olovlig användning av våra tjänster.
 
DE SOM FÅR TA DEL AV UPPGIFTERNA:
Vi kan komma att dela personuppgifter med andra men endast när det är tillåtet enligt lag. De som personuppgifter delas med kan vara t.ex. myndigheter,  logistikföretag, marknadsföringsbolag eller andra leverantörer. Vi har tecknat personuppgiftsbiträdesavtal med leverantörer som hanterar personuppgifter för vår räkning.
 
SÅ LÄNGE SPARAS PERSONUPPGIFTERNA:
Vi sparar personuppgifterna så länge som det behövs för de ändamål de samlades in eller så länge som det krävs enligt lagar eller andra författningar. Köp och orderhistorik sparas så länge som vi är skyldiga att göra det för att följa krav enligt lag. Kundtjänstuppgifter relaterade till köp och reklamationer sparas så länge som vi är skyldiga att göra det för att följa krav enligt lag. Kommunikation med vår servicedesk som vi inte måste spara för att följa krav i lag gallras efter sex månader. Uppgifter för marknadsföring sparas till dess du begär att inte längre få del av marknadsföringsmaterial. Uppgifter för förhindrande av missbruk och brott sparas så länge som vi behöver det för att förebygga eller rapportera brott (t.ex. bedrägeri).
 
DINA RÄTTIGHETER:
Vi svarar på din begäran avseende någon av dina rättigheter så snart som möjligt men senast inom en månad. När det är tillåtet enligt gällande lag kan vi ta ut en administrativ avgift för att uppfylla en begäran enligt nedan.
 
TILLGÅNG:
Du har rätt att få information om hur vi behandlar dina personuppgifter samt en kopia av personuppgifterna.
 
RÄTTELSE:
Du kan begära att felaktiga eller ofullständiga data rättas.
 
RADERING:
Du har rätt att få dina personuppgifter raderade i följande fall:
Personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller behandlats.
Du har återkallat ditt samtycke till behandling av personuppgifterna och det finns inte någon annan rättslig grund för behandlingen.
Du har invänt mot behandling av personuppgifter som skett med stöd av vårt berättigade intresse och ditt intresse väger tyngre.
Vi har behandlat personuppgifterna på ett olagligt sätt.
Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse.
Begräsning av behandling
Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas i följande fall:
Du bestrider personuppgifternas korrekthet, under en tid som ger oss möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta;
Vi har behandlat personuppgifterna på ett olagligt sätt och du motsätter dig att personuppgifterna raderas och begär i stället att dess användning begränsas. Du behöver personuppgifterna för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk men vi behöver inte längre personuppgifterna för de ändamål de behandlats för. Du har invänt mot behandling av dina personuppgifter och vi bedömer under en tid vems berättigade intresse som går före. Invändning mot behandling. Du har rätt att invända mot sådan behandling av dina personuppgifter som vi behandlar med anledning av ett berättigat intresse. Behandlingen upphör i sådant fall om vi inte har ett berättigat intresse som går före dina intressen eller om vi måste fortsätta behandlingen för att tillvarata rättsliga anspråk.
 
INVÄNDNING MOT DIREKTMARKNADSFÖRING:
Du har rätt att invända mot behandling av personuppgifter för direktmarknadsföring. Du kan invända mot direktmarknadsföring genom att kontakta kundservice. Om du har gjort en sådan invändning slutar vi att behandla dina personuppgifter för direktmarknadsföring.
 
DATAPORTABILITET:
Du har rätt att få de personuppgifter som du har tillhandahållit oss och som vi behandlar automatiserat på grund av avtal med dig eller med anledning av ditt samtycke, i ett strukturerat, vanligt och maskinläsningsbart format.
 
KLAGOMÅL:
Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter kan du kontakta oss eller lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet.
 
COOKIES:
Vi använder så kallade cookies på vår webbplats. Den information som samlas in och analyseras med hjälp av cookies används för att anpassa och effektivisera våra tjänster, innehållet på webbplatsen, erbjudanden och annonser till besökaren, samt för att öka säkerheten på webbplatsen.
Accepterar man inte cookies i sin webbläsare kommer flera av funktionerna på webbplatserna inte att fungera. Detta eftersom webbplatsen kommer tycka att det är en ny besökare vid varje sidladdning. Om du inte accepterar cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.
 
Vi använder även tjänster från tredje parter vilka i vissa fall använder cookies. Bland annat samarbetar vi med följande Google för att förbättra vår marknadsföring.
 
Denna webbplats använder Google Analytics som tillhandahålls av Google, Inc. Google Analytics använder cookies för att kunna analysera hur användare använder webbsidan.
 
Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet.
 
Om du inte vill att dina besök på vår webbplats ska visas i statistiken i Google Analytics kan du installera ett tillägg i din webbläsare genom att följa denna länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
 
Kontaktuppgifter: Fritids Metropolen AB, Degernäs 265, 905 80 Umeå, 090-109950
 

Cookies (kakor):

Här på fritidsmetropolen.se använder vi oss av cookies för att ge dig bästa möjliga användarupplevelse. Cookies kan liknas vid små avtryck och är små textfiler som läggs på din dator när du besöker vår webbplats. Cookien består av en liten datamängd med information om vad du gör när du besöker webbplatsen. Cookies är en vanlig textfil och är inte farliga, de kan inte innehålla virus. Vi använder också Cookies för att anpassa Google Adwords Remarketing, vilket är en form av online marknadsföring som möjliggör för webbplatsen att visa skräddarsydda annonser till besökare som redan besökt en annan webbplats. Läs mer om cookies på Datainspektionens webbplats om Remarketing på Googles webbplats.

Våra cookies hjälper oss att:
- Förbättra användarupplevelsen på webbplatsen.
- Spara dina inställningar från det ena besöket till det andra.
- Förbättra din laddningstid och säkerhet när du använder webbsidan.

Vi använder inte cookies till att:
- Spara personlig information om dig utan ditt samtycke.
- Samla in känslig information.
- Skicka vidare personlig information till tredje part.

Tillåtelse att använda cookies:
Om inställningarna i den webbläsare du använder för att besöka vår webbplats är inställd på ett sådant sätt att de tillåter cookies tolkar vi detta som att du accepterar cookies på vår webbplats.

Stänga av cookies
Cookies går att radera eller helt stängas av. Om cookies stängs av får du välja anläggning vid varje besök. Du kan stänga av cookies genom att anpassa din webbläsares säkerhetsinställningar. Hur detta görs beskrivs på din specifika webbläsares hemsida.